Letiště Benešov Letiště Benešov

Letiště Benešov - LKBE

Provozovatel:

Město Bystřice prostřednictvím Letiště Benešov, příspěvková organizace

Druh letiště:

Veřejné vnitrostátní a neveřejné (pouze pro vybraný okruh uživatelů) mezinárodní (základní dokumenty)

Druhy letů:

Denní lety za viditelnosti

Umístění a rozloha:

5,6 km jihozápadně od města Benešov při silnici z nádraží Bystřice do Nesvačil; rozloha 50,4 ha

Dráhový systém:

Dráha 09R/27L o rozměrech 18 x 750 m

Dráha 09L/27R o rozměrech 40 x 750 m

Dráha 06/24 o rozměrech 23 x 720 m

Rádiové spojení:

Na kanálu 118,005 MHz s volací značkou "BENE RADIO"

Na kanálu 134,835 MHz (pouze pro poslech) lze po zaklíčování dostat předběžnou informaci LKBE. Služba funguje v provozní době služby poskytování informací.

Letecký provoz:

(odlišnosti od normálu)

Vzhledem ke značné hustotě letů (převážně výcvikových) po okruhu jsou pro provoz často využívány obě dráhy současně:

Při východním proudění se dráha 09 používá pouze pro přistání a dráha 06 pro vzlety a letmá přistání.

Při opačné situaci je dráha 27 používaná pouze pro vzlety a dráha 24 pro přistání a letmá přistání.

Vzlety a přistání kluzáků a vlečných letounů mohou být organizovány odlišně. Z tohoto důvodu je třeba před příletem navázat rádiové spojení pro zjištění situace na letišti.

V případě absence rádiového spojení je nutný koordinační dohovor (při příletu telefonicky, při odletu osobně) s dispečerem služby poskytování informací. Dále je možné využít návěsti (pro vzlet na TWR, pro přistání v návěstním čtverci).

Přestože není výjimkou, že se na okruhu nachází pět letounů najednou, není se čeho obávat, neboť na letišti téměř nepřetržitě působí letištní letová informační služba, jejíž dispečeři jsou připraveni ochotně poskytnout pomoc.

Rada letiště:

Rada města Bystřice zřídila na svém jednání 14. 11. 2022 Radu letiště Benešov v tomto složení: Michal Hodík (předseda), Mgr. Daniel Štěpánek, Ing. Petr Fatka, Vladimír Hadač, Jaromír Fatka, JUDr. Jan Camrda, Ing. Michal Markovič, Vítězslav Nováček, Miloš Ramert.


* * * * * * * * * *

Webmaster         Copyright: Letiště Benešov & Vl. Hadač 2000 - 2024        Úvodní strana